Engerdal Fjellstyre driver et godt fiskepleie - Passerte millionen i solgte fiskekort.
Av Ola Matsson i Østlendingen.
11 august 2000

GODE FISKEPLASSER: Engerdal Fjellstyre driver et godt fiskepleie på statsallmenningens mange gode fiskeplasser, konstaterer fjelloppsynsmann Magnar Nordsveen, fiskekonsulent Ole Nashoug fra fylkesmannen og feltassistent Lina Therese Finstad.
I 1999 passerte Engerdal Fjellstyre for første gang 1 million kroner i solgte fiskekort. Salget utgjør en femtedel av all fiskekortomsetning på statsallmenningen i Norge.


Engerdal Fjellstyre solgte til sammen 8.268 fiskekort i fjor sommer. En økning på 354 fiskekort sammenliknet med 1998. Dette ga 1.040.000 kroner i inntekter, en økning på 103.860 kroner fra året før.
Tilbudet til sportsfiskeren i Engerdal er enormt bra. Engerdal Fjellstyre kan tilby den fiskeinteresserte nærmere 800 sjøer, tjern, elver og bekker og velge mellom. Men framtida er ikke problemfri, skal vi tro årsmeldingen fra fjellstyret.

Godt fiskepleie
- Antall solgte kort har gått nedover. Konkurransen om turistene blir stadig sterkere og mye tyder på at folks feriemål er i ferd med å endre seg. Derfor blir fjellstyrets utfordring å drive god fiskepleie, slik at områdene fortsatt vil være attraktive i årene som kommer.
For å drive god fiskepleie er driften av sentralfiskeanlegget i Snerta, harrklekkeriet ved Isterfossen og stamfiskefella i Elgåelva viktig:
- Fra fiskeanlegget i Snerta ble det i 1999 satt ut 40.150 ettårig røye fordelt ut i tjern og sjøer i Femundsmarka, Drevsjø, Elgå, Sømådalen, Sundet og Elvdalen.
- 30.000 ørret-yngel ble satt ut i Elgåelva, Revlingåa og Galtstrømmen.
- 260.000 harr-yngel ble fordelt på Femunden, Femundelva, Sømåa og sjøer i Jytlingsmarka og Drevsjø-området. I tillegg ble 110.000 yngel solgt innenfor Femundvassdraget.
Det ble satt ut 1.000 ettårig harr i Søndre Hulltjern og 500 i Ulvåa. Høsten 1999 ble 8.500 en sommer gammel harr fra Vetsetertjønna fordelt på Sorksjøen, Kvemsjøen, Gunnarsjøen og forskjellige steder i Galtstrømmen og Femundelva.

Solid økonomi
Tallene fra 1999 viser at av 2.198 kontrollerte fiskere, ble sju anmeldt for brudd på fiskereglene. Og det er gitt til sammen 70 advarsler for blant annet tilfeller av hogging av skog, bruk av støkrok, fisk under minstemål, bål i brannfarlige områder, løse hunder og småviltjakt utenfor lovlig område.
Økonomisk er Engerdal Fjellstyre solide. 1999 ga samlede driftsinntekter på 2.978.000 kroner og et driftsresultat på 46.000 kroner i pluss. Tar vi med finansinntektene blir årsresultatet 291.000 kroner. Noe styret er godt fornøyd med. Egenkapitalen er ved utgangen av fjoråret 6,6 millioner kroner.

OLA MATSSON

©AS Østlendingen•2000

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel